خرید(آشنايي با مفهوم و حقوق شهروندي و جامعه مدنی و بررسی نظریات کلاسیک و تئوری های تقویت کننده حقوق شه)

روندی 21 فهرست: مفهوم شهروندي مفهوم شهروند شهر و كلان شهر حقوق شهروندي شهروندي و جامعه مدني نظريات كلاسيك تئوريهاي تقويت كننده مفهوم حقوق شهروندي مفهوم شهروندي شهروندي ايدهاي است كه در اروپاي غربي زاده شده و در قرن شانزدهم همزمان با فراگير شدنش انتشاآشنايي با مفهوم و حقوق شهروندي و جامعه مدنی و بررسی نظریات کلاسیک و تئوری های تقویت کننده حقوق شه|30010262|gbi40075458|آشنايي با مفهوم و حقوق شهروندي و جامعه مدنی و بررسی نظریات کلاسیک و تئوری های تقویت کننده حقوق شهروندی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع آشنايي با مفهوم و حقوق شهروندي و جامعه مدنی و بررسی نظریات کلاسیک و تئوری های تقویت کننده حقوق شه می باشد.

روندی 21

فهرست:مفهوم شهرونديمفهوم شهروندشهر و كلان شهرحقوق شهرونديشهروندي و جامعه مدنينظريات كلاسيكتئوري‌هاي تقويت كننده مفهوم حقوق شهروندي

مفهوم شهرونديشهروندي ايده‌اي است كه در اروپاي غربي زاده شده و در قرن شانزدهم همزمان با فراگير شدنش انتشار يافته است اين موضوع يكي از فرايندهاي جامعه مدرن است و در عرف جامعه‌شناسي داراي مرزهاي تعريفي خاصي است كه عموما برخاسته از نگرش عقلاني نسبت به قانون و حقوق افراد، در جامعه است. شهروندي از جمله مفهوم‌هايي است كه در هر محيطي عمل مي‌‌كند اما به شرطي كه امكاناتي كه همراه شده و به آن تشخيص و وجود بخشيده است براي آن محيط تعريف شود. شهروندي را مي‌توان از دو ديدگاه يا دو برداشت متفاوت مورد بررسي قرار داد كه يكي ويژه بينش‌هاي اصالت فردي در جامعه‌هاي مدني است و ديگري بيشتر به جامعه‌هايي تعلق دارد كه به نوعي داراي بينش‌هاي جمع‌گرايانه هستند.مفهوم شهروندي به عنوان منزلت اجتماعي در نگرش به جامعه مدني تلقي مي‌شودكه به موجب آن، شرايط برخورداري فرد را از حقوق وقدرت فراهم مي‌كند (بر اساس و پيمان حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي مندرج در اسناد بين‌المللي حقوق بشر) و اين حقوق عبارتند از:1 حقوق مدني، آزادي بيان و برابري در مقابل قانون2 حقوق سياسي، حق راي دادن و ايجاد تشكل سياسي و صنفي3 حقوق اقتصادي، در برگيرنده رفاه اقتصادي و تامين اجتماعي است كه براي نخستين بار در 1949 بوسيله «مارشال» در لندن طي رساله‌اي به عنوان شهروندي و طبقه اجتماعي تبيين گرديده است.ايده شهروندي چنان كه گفته شد پيشينيه طولاني دارد و از قرن نوزدهم به بعد، به ويژه پس از جنگ جهاني اول بوسيله حكيمان و فيلسوفان آلماني و فرانسوي، رونق بيشتري يافته و پس از جنگ جهاني دوم گسترش پيدا كرده است.همه آناني كه درباره جامعه مدني بحث نموده‌اند به نوعي ناظر به حضور شهروند بوده‌اند اما فردگرايان به شهروند تشخّص بيشتري نسبت به جمع‌گرايان داده‌اند.«دوركيم» فرد را در جمع و جمع را در فرد، تبلور يافته مي‌ديد و ماركسيست‌ها، نيز دولترا حاصل اراده افراد در جمع مي‌دانسته‌اند و بدين گونه آنان به نوعي منزلتي اجتماعي براي شهروندان قائل هستند.«لوئيزورث» شخصيت شهروندان را شكل يافته از طريق گروه‌هاي ارادي، با اهداف اقتصادي، سياسي، تربيتي، مذهبي، تفريحي و فرهنگي مي‌داند ولي همه اين‌ها را به كمك پايگاه‌هاي جمعي كه در مجموع، سازمان اجتماعي را مي‌سازند موثر در سازگاري و يگانگي شخصيت افراد عضو آنها دانسته و معتقد است كه آنان بدين طريق به نيازهاي دست پيدا مي‌كنند.مطالب دیگر:
📖پاورپوینت تکنیک‏های خبرنویسی📖پاورپوینت تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق📖پاورپوینت تهويه صنعتي 📖پاورپوینت توربین گاز📖پاورپوینت با موضوع انواع قدرت سازمانی و غیر سازمانی📖پاورپوینت با موضوع رشد قدرت در دستگاه عضلانی📖پاورپوینت با موضوع عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت روانی📖پاورپوینت توسعه اقتصاد ورزش با تاکید بر حضور بخش خصوصی📖پاورپوینت با موضوع فرآیند مديريت جامع بيماران📖پاورپوینت با موضوع قدرت و اختیار در سازمانها📖پاورپوینت با موضوع قدرت، سياست و تحول سازمان📖پاورپوینت تولیدانتقال و توزیع برق📖پاورپوینت تولید بذر در زراعت📖پاورپوینت تئوری الاستیسیته📖پاورپوینت تئوری پایداری سازه ها📖پاورپوینت تئوری توالی عملیات📖پاورپوینت تئوری های اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک📖پاورپوینت ثبت مشخصات گاو شیری📖پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها📖پاورپوینت جایگاه پزشکی کوهستان در پیشگیری از حوادث📖پاورپوینت جایگاه جراحی درکانسرمری📖پاورپوینت جایگاه معدن در اقتصاد ايران📖پاورپوینت جایگاه ولايت 📖پاورپوینت جدیدترین قوانین بسکتبال📖پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران