خرید(تحقیق مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف)

چكيده: حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بين‎المللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون‎هاي بيتحقیق مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف|39014051|gbi40075458|تحقیق حقوق,تعريف حق معنوي مؤلف,پيشينة حق معنوي مؤلف,حق معنوي مؤلف,حق مؤلف,تحقیق حقوق معنوي ,کار تحقیقی حقوق معنوي ,مقاله حقوق معنوي ,پروژه حقوق معنوي ,تحقیق در مورد حقوق معنوي ,دانلود تحقیق حقوق معنوي ,پایان نامه پیرامون حقوق معنوي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف می باشد.

چكيده:
حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بين‎المللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمده‎اي صورت گرفته است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران كمتر بررسي و تحليل شده است، در اين مقاله ابعاد حقوقي و فقهي موضوع بررسي و اشكالات و ابهامات قانوني آن ياد‎آور شده است. همچنين ضمن تأكيد برنظريه‎هاي فقهي مبني بر لزوم رعايت حق معنوي مؤلف انواع اين حق و ضمانت اجراي حمايت از آن حق تبيين شد.

مقدمه:
در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها و به هم نزديكتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالكيتهاي فكري از اهميت خاصي برخوردار شده‎اند. يكي از انواع مالكيتهاي فكري، مالكيت ادبي و هنري است، كه حق مؤلف را نيز در بر دارد. از دير باز، اين حق مورد توجه بوده و بويژه از زمان پيدايش صنعت چاپ، اهميت فراواني يافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوي و مادي تقسيم مي‎شود. براساس حق معنوي، مؤلف داراي يك سلسله امتيازات غيرمالي و قانوني است، كه ارتباط ويژه‎اي با شخصيت وي دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مؤلف است كه وي مي‎تواند به طور مستقيم در زمان حيات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز ادامه مي‎يابد.
در حقوق همة كشورهاي متمدن براي حمايت از حقوق مزبور، مقرراتي وضع شده است. چون بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج مي‎گردد. و در كشورهاي ديگر استفاده مي‎شود، لذا حمايت از اين حق جنبة بين‎المللي يافته و كنوانسيون‎هاي بين‎المللي متعددي در اين باره منعقد شده است؛ كه از مهمترين آنها مي‎توان كنوانسيون‎هاي: برن (1886م)، ژنو (1952م) و تجديد نظر شدة (1971م) پاريس و سازمان جهاني مالكيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز بعد از مدتها نابساماني، سرانجام قانون تقريباً جامعي با عنوان: «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 به تصويب رسيد. در اين مقاله، حقوق معنوي مؤلف را براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل مي‎كنيم.

فهرست:
چكيده
مقدمه
تعريف حق معنوي مؤلف
پيشينة حق معنوي مؤلف
الف: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق ايران
قلمرو حق معنوي مؤلف
انواع حقوق معنوي مؤلف
الف: حق حرمت نام و عنوان مؤلف «Droit a la paternite»
نتيجه
كتابنامه


این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :30


مطالب دیگر:
پاورپوینت هدف های حسابداری مالیگزارش های سالانه بازار فرابورس ایران از سال 1390 الی 1395اکسل داده های آماری شرکت های موجود در بازار فرابورس ایران از سال 1392 الی 1395مقاله ترجمه شده با عنوان مدل سازی قابلیت اطمینان و طرح های کنترل سیستم مرکب ذخيره ساز انرژي وپاورپوینت تربیت بدنی عمومیپاورپوینت درآمدي به اقتصاد شهريپاورپوینت آشنايي با جوهره مديريت دولتيپاورپوینت عقلانیت و راهبرد در بخش دولتیپاورپوینت مديريت مشاركت جويانه در بخش دولتيپاورپوینت رویکردهای تجزیه و تحلیل خط مشیپاورپوینت فرآیند خط مشی گذاری عمومیپاورپوینت اصول تحول سازمانیپاورپوینت فرآیند و اشتباهات تحول سازمانیپاورپوینت نیاز به تحول سازمانیپاورپوینت درس جغرافيای اقتصادی ايران 1پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ علم شیمی دکتر حسین آقاییپاورپوینت کاربرد طیف سنجی در شیمی آلیپاورپوینت استراتژي های تحول سازمانیپاورپوینت تحول در سازمانپاورپوینت تحول در مديريتپاورپوینت فرهنگ تحول سازمانیپاورپوینت محیط تحول سازمانیپاورپوینت خلاصه کتاب مبانی بیوشیمی دكتر عذرا ربانی چادگانیپاورپوینت اصول مهندسي اينترنتپاورپوینت آسيب شناسي و عارضه يابي سازمانی