خرید(مقاله حل و فصل اختلافات گمرکي و آيين دادرسي آن در حقوق ايران)

.0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"> mso-ascii-font-family:+2Titr;mso-hansi-font-family:+2Titr" lang="AR-SA">حل و فصل اختلافات گمرکي و آيين دادرسي آن در حقوق ايران 14.0pt;line-height:150%;font-fمقاله حل و فصل اختلافات گمرکي و آيين دادرسي آن در حقوق ايران|39014933|gbi40075458|حل و فصل اختلافات گمرکي و آيين دادرسي آن در حقوق ايران ,حل و فصل اختلافات گمرکي ,اختلافات گمرکي, دادرسی اختلافات گمرکی,حل و فصل اختلافات, حل و فصل گمرک
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله حل و فصل اختلافات گمرکي و آيين دادرسي آن در حقوق ايران می باشد.حل و فصل اختلافات گمرکي
و آيين دادرسي آن در حقوق ايرانچکيده :يکي از موارد مهم ماليات هاي غيرمستقيم ، حقوق و
عوارض گمرکي و حقوق ورودي است کـه در فرايند تشخيص و وصول اين نوع ماليات ها،
همواره احتمال وقوع اختلاف بين صاحب کالا و گمرک وجود دارد
. حل اين نوع اختلافات
، به دليل فوريت در مراجعي مجزا از دادگـاه هـاي عمومي رسيدگي ميشود
. از اين رو، براي
جلوگيري از دادرسيهاي طـولاني سـعي مـيشـود اختلافات طي تشريفات اداري، از طريق
اداره گمرک حل و فصل شـود
. در غيـر اينـصورت ، وارد اولين مرحله رسيدگي شبه
قضايي يعني کميسيون بدوي رسيدگي به اختلافـات گمرکـي و سپس وارد مرحله دوم يعني
کميسيون تجديدنظر و پس از آن ديوان عـدالت اداري مـيشـود
همچنين سعي شده فرايند رسيدگي اين مراجع بر طبق
اصول دادرسي منـصفانه مـورد بررسـي قرار گيرد
.واژگان کليدي:حل و فصل
اختلافات گمرگي،آئين دادرسي گمرگـي، اداره امـور گمرکـي، کميـسيون بـدوي رسيدگي به
اختلافات گمرکي، کميسيون تجديدنظر رسيدگي بـه اختلافـات گمرکـي، اصـول دادرسي
منصفانه
.

فهرست مطالبمقدمهفصل اول : مراجع حل اختلاف گمرکيگفتار اول : مرحله اداري رسيدگي
به اختلافات گمرکي توسط دستگاه گمرکيمبحث اول :رسيدگي به اظهارنامـه
و ارزيـابي و تـشخيص حقـوق و عـوارض گمرکـي و رسيدگي به اختلافات ناشي ازآنمبحث دوم : ارزيابي مجددگفتار دوم : مراجع اختصاصي اداري (شبه قضايي ) رسيدگي به اختلافات
گمرکـي و نظارت قضايي برآراء و تصميمات آنهامبحث اول : مراجع رسيدگي به اختلافات
گمرکيبند اول : کميسيون بدوي
رسيدگي به اختلافات گمرکي١- طرز تشکيل کميسيون و جلسات و تعداد اعضاي
آن٢- وظايف کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي٣- اختيارات کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي٤- ترتيب ارجاع پرونده به کميسيون و طرز رسيدگي و صدور
رأي٥- قطعي يا قابل تجديد نظر بودن و مشورتي بودن رأي کميسيونبند دوم : کميسيون تجديدنظر رسيدگي
به اختلافات گمرکي١) ترکيب کميسيون تجديدنظر:
کميسيون تجديدنظر تشکيل مي شود از
:٢) شرايط رسيدگي
کميسيون تجديدنظر بـه پرونـده
:٣) نحوه تشکيل و رسيدگي
کميسيون تجديدنظر و تعداد جلسات
:مبحث دوم : نظارت قضايي برآرا و
تصميمات مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکيفصل دوم : نگـاهي بـه جايگـاه
اصـول دادرسـي منـصفانه در رسـيدگي بـه اختلافات گمرکي١- استقلال مرجع
:٢- اصل تناظر:٣- تجديدنظرخواهي
:نتيجهمنابع و مآخذالف - فارسيب - خارجي


مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت اقدامات 5S 🔗پاورپوینت اصول ومفاهيم شی گرا 🔗پاورپوینت آمار و اطلاعات سرشماری نفوس و مسكن سال های 75 تا 85🔗پاورپوینت آموزش آمار به همراه مثال🔗دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات برای مديران🔗پاورپوينت سیستم عامل پیشرفته🔗دانلود پاورپوینت وضعیت طرح های پژوهشی🔗پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه 🔗پاورپوینت آویشن شیرازی🔗پاورپوينت سیستم عامل 29 اسلاید🔗پاورپوینت بازاريابی گياهان دارويی در ايران 🔗پاورپوينت سیستم نگهداری داده ها🔗پاورپوینت درباره بازوپایان🔗پاورپوینت باکتری های گرم منفی و مثبت🔗پاورپوینت بررسی ارتباط کاواک با طيف خروجی در ليزر نيمه هادی GaAs🔗پاورپوينت سیستم های اطلاعات مدیریت 1🔗پاورپوینت برنامه نویسی c 🔗پاورپوینت برنامه الگويی HACCP برای توليد بستنی🔗پاورپوینت جدول اشتال کاربردی آزمون نظام مهندسی🔗پاورپوينت سیستم های دودویی 302 اسلاید🔗پاورپوینت ساختمان پیش ساخته پروفابریک🔗پاورپوینت بررسی تلفن  pc  جیبی  i-mate 🔗پاورپوینت نقاشی دیواری خیابان قصردشت🔗پاورپوینت ساختمان های بتن آرمه با قالب عایق ماندگار ICF🔗پاورپوینت بند پایان و فسیل آنها