خرید(مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران)

این مبانی نظری به بررسی بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می پردازد. مشخصات فایل تعداد صفحات141حجم315/372 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این مبانی نظری در مورد بیع الکترونیکی می باشد که به بررسی بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می پردازدمبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران|42078732|gbi40075458|مبانی نظری بیع الکترونیکی,مبانی نظری در مورد بیع الکترونیکی,پیشینه تحقیق بیع الکترونیکی,پایان نامه بیع الکترونیکی,بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران,تجارت الکترونیکی بیع است یا معاطات,پایان نامه بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران می باشد.

این مبانی نظری به بررسی بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می پردازد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات141حجم315/372 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این مبانی نظری در مورد بیع الکترونیکی می باشد که به بررسی بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می پردازد.قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می‌دارد؛ «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»

شیخ انصاری تعریف بیع را به «انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی»، که بعضی از فقها مطرح کرده اند، به این دلیل که اطلاق مسبَّب بر سبب تسامحی آشکار است، مردود شمرده است. وی از تعریف بیع به «ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به «نقل عین به صیغه مخصوص» را، از آن رو که «نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است، مقبول ندانسته و برای رفع ایراد، «انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است.


به عقیده برخی حقوق‌دانان، تملیکی بودن عقد با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی مقرر نموده است، تعارض دارد. به موجب این ماده عقد توافقی است که از آن تعهد به وجود آید و چه گونه می‌توان توافقی که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین، عقد نامید؟ برای جمع این دو حکم گفته شده؛ اگرچه عقد بیع علاوه بر نقل ملکیت، طرفین معامله را نیز ملزم به تسلیم مبیع و ثمن می‌نماید، ولی تعهد فرعی در باب تسلیم موضوع عقد، اشکال را رفع نمی کند. اثر همه ی قراردادها ایجاد تعهد است، ولی هرگاه این تعهد به محض ایجاد اجرا هم بشود عقد را تملیکی می نامند و چنانچه دین به وجود آید و اجرای آن به تأخیر افتد، عهدی است.


با جمع‌بندی مطالب می‌توان گفت، عقد بیع در هر حال اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد. اگر موضوع آن مالی باشد که قابل اختصاص به دیگری باشد، بدون هیچ شرطی تملیک حاصل می‌شود و چنانچه تملیک به دلیل مانع قراردادی یا مادی مستلزم تحقق شرط دیگر باشد، اثر عقد منوط به تحقق آن شرط است.

مطالب
چکیده 1فصل دوم:
2-1 بیع 9
2-1-1: مفهوم و تعریف بیع 9
2-1-2: انواع بیع 15
2-2 شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن 22
2-2-1 شرایط ثمن 23
2-3: تجارت الکترونیک 26
2-3-1: تعریف 26
2-3-2: انواع تجارت الکترونیک 29
2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک 31
2-4: قرارداد الکترونیک 32
2-4-1:تعریف 33
2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك 34
2-5: امضای الکترونیکی 36
2-5-1: تعریف 36
2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن 37
2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن 40
2-6-1: تعریف 40
2-6-2: انواع پول 41
2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی 42
2-7 شرایط اساسی صحت معاملات 44
2-7-1در بیع الکترونیکی 44
2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی 46
2-8: اعتبار داده پيام‌ها در ايجاد ماهيت حقوقي 49
2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك 52
2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله 54
2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها 55
2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود 60
2-8-5: عقود رضایی 60
2-8-6: عقود تشریفاتی 61
2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 63
2-8-8: فقدان قصد و رضا 63
2-8-9: اهلیت طرفین 64
2-9: موضوع معین مورد معامله 65
2-10: مشروعیت جهت معامله 71
2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی 72
2-11-1: زمان بیع الکترونیکی 74
2-11-1-1: زمان ارسال داده پيام‌ها 74
2-11-1-2: زمان دريافت داده پيام‌ها 74
2-11-1-3: مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب 75
2-11-1-4 عدم مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب 75
2-11-2: مکان بیع الکترونیکی 77
2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها 77
2-11-2-2: مكان ارسال داده پيام‌ها 78
2-11-2-3: مكان دريافت داده پيام‌ها 78
2-12: نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد 79
2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد 79
2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد 80
2-13: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين 80
2-14: احکام خیارات در بیع الکترونیکی 82
2-14-1: خیار مجلس 83
2-14-2: خیار حیوان 84
2-14-3: خیار شرط 84
2-14-4: خیار تأخیر ثمن 86
2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف 86
2-14-6: خیار غبن 88
2-14-7: خیار عیب 89
2-14-8: خیار تدلیس 89
2-14-9: خیار تبعض صفقه 91
2-14-10: خیارتخلف شرط 91
2-15: سوابق و پیشینه تحقیق 93

منابع
چکیده انگلیسی


"

مطالب دیگر:
🔑آموزش خوانندگی🔑کتاب دیکشنری حسابداری🔑کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری🔑جواب نمونه سوالات زبان تخصصی 1 رشته حسابداری🔑نمونه سوالات زبان تخصصی (1) رشته حسابداری🔑کتاب زبان تخصصی(1) رشته حسابداری🔑کتاب زبان تخصصی (2) رشته حسابداری🔑دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی (فصل چهاردهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)🔑گزارش تخصصی شیمی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملكرد مالی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی رقابتی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات دهان به دهان🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات الکترونیک🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیات رفتاری مشتری🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به اینترنت🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد در کارکنان🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد مشتری🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد